De kerkenraadsvergadering van begin december begonnen wij met een verdieping in de lofzang van Maria. Deze lofzang hoort bij Advent: er spreekt een verwachting uit het lied, de hoop op een rechtschapen wereld. Maar die nieuwe wereld begint met de geboorte van een eenvoudig klein kind. Het moet uit de mensen zelf komen, iets wat na ruim 2000 jaar nog steeds een opgave is. Door de ellende die we zien in de media lijkt het ook moeilijk te blijven geloven en hopen in een nieuwe  wereld. Des te belangrijker om te blijven luisteren naar die lofzang.

In januari stonden we als kerkenraad stil bij de media-aandacht voor de “Nashville-verklaring”. Unaniem deden we afstand van deze verklaring en ook de reactie hierop van de PKN was ons niet afdoende. We besloten een eigen reactie te plaatsen op onze website. In de kerkdienst van 13 januari begonnen we de viering ook met een duidelijk antwoord op het pamflet: iedereen is welkom bij ons, niemand wordt uitgesloten!

Als kerkenraad hebben we afscheid genomen van twee ambtsdragers: Ben Spruijtenburg en Geert Hielema, beide jarenlang actief als diaken, waar we als kerkenraad erg dankbaar voor zijn. Zondag 13 januari mochten we twee nieuwe ambtsdragers verwelkomen: Immy Klöpping en Thole Jan Wieringa, beide bevestigd als diaken. Ook daarvoor zijn we erg dankbaar.

vanuit de kerkenraad

Deze week hebben meer dan 250 gelovigen een pamflet ondertekend, de zogenaamde Nashville-verklaring, waarmee ze zich uitspreken tegen “mensen met een homoseksuele of genderidentiteit”. Onze kerkenraad neemt nadrukkelijk afstand van deze standpunten. In een samenleving die zich kenmerkt door diversiteit en doorlopende veranderingen, ontdekken wij de liefde van God ook in die veranderingen en diversiteit. Dat raakt ons en daaruit willen we leven. Dan gaat het om een kerk die insluit in plaats van uitsluit. Een veilige plek waar je omziet naar elkaar en waar verbintenissen gebaseerd op liefde allemaal even waardevol zijn.

Het pamflet toont dat de angst voor verandering diep zit bij sommige mensen. Er is – in de samenleving en in de kerk – verdeeldheid over genderidentiteit en homoseksualiteit. Dit pamflet wakkert verdeeldheid en conflict op onverantwoorde wijze aan en beschadigt mensen in de LHBT-gemeenschappen.

De Protestantse Gemeente Damsterboord (PKN) staat samen met veel andere kerkelijke gemeenten wereldwijd voor “je mag er zijn”, je bent welkom. De liefde staat centraal. De liefde van Christus, de liefde voor elkaar, de liefde in elke verbintenis, buiten en binnen de LHBT gemeenschappen.

namens de kerkenraad,

Henk Heidekamp,
Annie van Dam,
Jan Wilts

 

Stefanusavond: maandag 21 januari, 19.30 uur in Kerkenheem


In Noorddijk staat de Stefanuskerk. Bijna elke zondag vieren we daar de kerkdienst. Mensen worden er gedoopt, er wordt gerouwd, huwelijken worden bevestigd, al meer dan 750 jaar. Maar wie was deze Stefanus, naar wie de kerk genoemd is? Als u daar meer over wilt weten, kom dan naar de Stefanusavond in Kerkenheem, ons kerkelijk centrum, naast de Stefanuskerk. Op maandag 21 januari presenteren we daar een gevarieerde avond.

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar tijdelijke invulling van het kosterschap op zondagochtend in de Stefanuskerk; meer informatie in onze nieuwsbrief: link naar nieuwsbrief kosterschap Stefanuskerk .

 

Het contact met de gemeente

De afgelopen periode hebben we met u als gemeente contact gehad over de toekomst van Damsterboord. Wij hebben u gevraagd de enquête in te vullen en ook hebben we een gespreksronde georganiseerd om met u in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente.

De enquêtes die wij ontvingen zijn vooral ingevuld door de meer betrokken gemeenteleden. Ook aan de gespreksavonden hebben vooral gemeenteleden meegedaan die regelmatig de diensten bezoeken of actief zijn in onze gemeente.

De kernwaarden van onze gemeente

We kunnen terugzien op twee avonden

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com